خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

راهنمای تلفن گویا

چطور با استفاده از تلفن گویا در کلینیک پورسینای حکیم نوبت بگیریم:

1. ابتدا با شماره 5 رقمی 03134919 تماس بگیرید.

2. عدد 1 را برای ورود به بخش نوبت دهی از شماره گیر گوشی ، شماره گیری نمایید.

3. کد تخصص مورد نظر را بر طبق عکس زیر ( مثلا کد 1 برای انتخاب بخش فوق تخصص) شماره گیری کنید.

4. بعد از ورود به بخش مورد نظر ، کد پزشک خود را بر اساس عکس فوق با تلفن شماره گیری کنید.(مثلا کد 12 برای دکتر علیرضا فهیم در بخش فوق تخصص)

5. بعد از خواندن اولین نوبت آزاد، در صورت تایید ، عدد 1 را شماره گیری کنید.

6. در انتها کد ملی بیمار و شماره موبایل(همراه با صفر) را وارد کنید.

7. نوبت شما ثبت گردید.

مثال: گرفتن نوبت برای دکتر علیرضا فهیم (فوق تخصص گوارش و کبد)

تماس با 03134919 شماره گیری عدد 1 (فوق تخصص) - شماره گیری عدد 12 برای انتخاب دکتر علیرضا فهیم - شماره گیری عدد 1 برای تائید نوبت خواند شده - وارد کردن کد ملی و شماره موبایل