خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

انواع سرطان های ارثی

یکی از دلایل ابتلا به سرطان، ژنتیک است. به تاز گی نتایج یک مطالعه جدید مشخص کرده است که کدام نوع بیماری را می توان به ژن ارتباط داد

دانشمندان دانشگاه واشنگتن 12 نوع سرطان را شناسایی کرده اند که قابل انتقال به نسل بعدی است.

در صد تومورها با جهش ارثی
1.تخمدان  – 19درصد
2.معده – 11درصد
3.سینه – 9 درصد
4.پروستات – 8 درصد
5.ریه یک – 8 درصد
6.گلیوما – 8 درصد (یکی ازتومورهای اولیه سیستم عصبی مرکزی که در نخاع یا مغز بروز می کند. )  شایع ترین محل تومور گلیوما مغز است.
7.گردن و سر – 8 درصد
8.اندومتریال – 7 درصد
9. ریه 2 – 7 درصد
10. کلیه – 5 درصد
11. گلیوبلاستوما  – 4 درصد
(شایع ترین تومور بدخیم اولیه سیستم عصبی مرکزی است که در نخاع یا مغز بروز می کند)
12. لوسمی حاد میلوئیدی – 4 درصد یکی از انواع سرطان خون