خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

همکاری با مرکز

 

فرم همکاری پژوهشی

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش پورسینای حکیمنام و نام خانوادگی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

ایمیل:

وضعیت تحصیلات:

دانشجو یا دستیار رشته های پزشکی

دانشجوی رشته های پیراپزشکی

سایر

سابقه فعالیت پژوهشی:

زمینه همکاری:

طراحی مطالعه

اجرای مطالعه

آنالیز داده ها

نگارش مقاله

موضوع مورد علاقه:

بیماری های التهابی روده

بدخیمی های دستگاه گوارش

سلیاک

بیماریهای اتوایمیون دستگاه گوارش

بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش

کبد چرب و بیماریهای متابولیک کبد

ارسال فایل شناسه ی علمی(CV):

(فقط فایل های عکس یا zip و با حجم حداکثر 3 مگابایت قابل آپلود است)
5+2: