خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

CA15-3

CA 15-3، پروتئینی است که توسط سلول های طبیعی پستان تولید می شود. در بسیاری از بیماران مبتلا به تومورهای سرطانی پستان، افزایش تولید CA 15-3 و آنتی ژن سرطانی مرتبط 29.27 وجود دارد. CA 15-3 باعث سرطان نمی شود؛ بلکه توسط سلولهای تومور رها و وارد جریان خون می شود که آن را به عنوان یک تومور مارکر برای پیگیری دوره سرطان، مفید می سازد.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد 
با پیشرفت سرطان پستان، CA 15-3 افزایش می یابد. افزایش خفیف تا متوسط CA 15-3 در بیماری های گوناگون شامل سرطان کبد و پانکراس، سیروز، بدخیمی های ریه، پانکراس، تخمدان، کبد و سرطان روده بزرگ، اختلالات خوش خیم پستان و نیز در درصد خاصی از افراد به ظاهر سالم دیده می شود. 15-3 CA ارتفاعات دیده می شود در شرایط غیر سرطانی ، تمایل دارند در طول زمان پایدار باشد.
افزایش غلظت CA 15-3 در طول زمان، نشان دهنده پاسخ ندادن بیمار به درمان یا عود سرطان است.

علت درخواست تست 
این تست برای پایش پاسخ به درمان سرطان تهاجمی پستان و بررسی عود بیماری؛ هنگامی که فرد برای سرطان تهاجمی پستان درمان شده، یا تحت درمان است، درخواست می شود.

 

Sh.B