خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

Anti TPO

از سال 1980 مشخص گردیده است که تیروئید پراکسیداز (TPO) دارای آنتی ژن میکروزومی است که در بیماری خودایمنی تیروئید، آنتی بادی علیه قسمت خارج سلولی این آنتی ژن وجود دارد. تیروئید پراکسید از پروتئینی است که در سطح آپیکال غشاء سلولی، سلول های تیروئید حاضر است و وزن مولکولی 103/000 دالتون دارد.این پروتئین یونیزاسیون تیروگلوبین را کاتالیز می‌نماید. آنتی‌بادی خودی علیه TPO در بیش   از 90% بیماران مبتلا به تیروئیدیت مزمن خود ایمن و 70% بیماران مبتلا به بیماری گریوز حضور دارد. علاوه بر بیماری خود ایمنی تیروئید، آنتی‌بادی علیه TPO در زنان بالای 60 سال و نیز در دوران بارداری و پس از زایمان نیز مشاهده می‌شود.

آنتی‌بادی علیه TPO در برخی از سایر بیماری‌های خود ایمنی مثل دیابت تیپ 1 و لوپوس اریتروماتوز سیستمیک نیز یافته می‌شود.

Sh.B