خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

CA19-9

تومور مارکر CA19-9

آنتی ژن CA19-9 تومورمارکری است که برای تشخیص – ارزیابی پاسخ به درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به کارسینوم پانکراس و یا سیستم کبدی- صفراوی به کار می رود.مقدار طبیعی آن کمتر از 37 واحد در میلی لیتر است.این ماده یک آنتی ژن کربوهیدراتی است که بر روی سطوح سلولهای سرطانی وجود دارد و بعنوان مثال افزایش بارز آن در بیمارانیکه با توده پانکراسی یا انسداد صفراوی مراجعه نموده اند وجود کانسر پانکراس را تایید خواهد نمود.
افزایش این آنتی ژن در 70 درصد مبتلایان به کانسر پانکراس و 65 درصد مبتلایان به کانسر کبدی-صفراوی مشاهده می شود.
از کاربردهای دیگر این تومور مارکر- مراقبتهای بعد از درمان مبتلایان به کانسرهای فوق الذکر است.کاهش مقدارCA19-9 نشانگر پاسخ به درمان جراحی – شیمی درمانی یا پرتو درمانی است.افزایش سریع سطح آن نیز می تواند مربوط به عود یا رشد پیشرونده تومور باشد.در کانسر معده – کانسر کولورکتال –هپاتوم – و حتی در شش تا هفت درصد از بدخیمی های غیر گوارشی احتمال افزایش خفیف CA19-9 وجود دارد.
پانکراتیت – سنگ کیسه صفرا – سیروز – بیماریهای التهابی روده و فیبروز کیستیک نیز باعث افزایش خفیف آن می شوند.
این تست بعلت حساسیت و اختصاصیت پایین برای غربالگری تومورهای پانکراس و کبدی – صفراوی در جامعه مفید نیست
.

Sh.B