خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

هورمون شناسی

 هورمون شناسی :

این بخش از آزمایشگاه پورسینای حکیم  مجهز به دستگاه های اتوآنالایزر جدید هورمون شناسی و ایمونولوژی می باشد که شامل دستگاه Hiperionو Vidas  است و قادر است کلیه تست های هورمونی و ایمونولوژی را در سریعترین زمان انجام دهد.

تست هایی که در این بخش انجام می شود شامل کلیه ی تست های مربوط به غده ی تیروئید،هورمونهای زنانه و مردانه ،تست های عفونی و تومورمارکرها و ... می باشد.

 

 

 

 

 

Sh.B