خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

اهداف اصلی شرکت سروش سلامت اصفهان

اهداف اصلی شرکت سروش سلامت اصفهان

 

  •              راه اندازی، به کارگیری و توسعه روشهای نوین و روزآمد پیشگیری، تشخیصی و درمانی در بیماریهای گوارشی
  •               برنامه ریزی  و اجرای دوره های آموزشی و تخصصی در زمینه های طب داخلی با تاکید بر بیماریهای دستگاه گوارش
  •              طراحی و اجرای پژوهش های پایه و بالینی در حوزۀ پیشگیری و درمان و نوتوانی بیماران هدف
  •              مدیریت مبتنی بر کیفیت در ارایه ی خدمات تشخیصی و درمانی بیماران
  •              بهره گیری از مشارکت پزشکان و سایر کارکنان حیطه ی درمان درهم افزایی کم و کیفی ارایه ی خدمات پیشگیری، تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی

 

همچنین شرکت سروش سلامت اصفهان و تمامی امکانات زیر مجموعۀ آن به منظور خدمات رسانی مدرن و با کیفیت بر پایۀ اصول مشتری مداری، رفاه مراجعه کنندگان، صرفه جویی در وقت و اطمینان از کیفیت خدمات دریافتی بزودی و با آماده شدن شهرک سلامت اصفهان واقع در ضلع شرقی اتوبان شهید آقابابائی، به این شهرک منتقل خواهد شد. با توجه به هم راستائی سیاست های شهرک سلامت و مجموعه پورسینای حکیم،امید داریم تا در فضای جدید،بتوانیم خدمات درخور و شایسته تر به هموطنان گرامی ارائه دهیم.