خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

خدمات کلینیک کبد چرب

خدمات کلینیک:

  • تشکیل پرونده برای بیمار
  • ویزیت منظم و دوره ای بیماران
  • بررسی دقیق کبد چرب با آزمایشات تخصصی
  • ارجاع جهت الاستوگرافی و یا بیوپسی از کبد در صورت لزوم
  • آموزش به بیمار
  • مشاوره تغذیه و تعیین میزان چربی بدن و اضافه وزن با دستگاه بیوالکتریکی امپدانس