خدمات ویژه
شماره های تماس: 5-03135112051

اصول روزه داری: سرطان دستگاه گوارش

 

روزه و سرطان

 

روزه داری طولانی باعث تضعیف سیستم ایمنی میشود و ممکن است موجب رشد سرطان گردد وتوصیه نمی شود مگر آنکه سرطان با اقدامات جراحی  و شیمی درمانی قبلی به حالت بهبودی کامل رسیده باشد. تشخیص این مورد با پزشک معالج است.

 

 

   منبع: دکتر حجت الله رحیمی، فوق تخصص گوارش و کبد