خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

روزه داری و سلامت

 

روزه داری و سلامت

 

روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان علاوه بر آثار روحی و معنوی، اثرات جسمانی بسیار ارزشمندی دارد. اما بدون شک زمانی می توان از تاثیرات مثبت روزه بهره مند شد که تغذیه در هنگام افطار و سحر منطبق با یک رژیم متعادل و متنوع باشد.
اگر روش صحیح تغذیه در ماه مبارک رمضان  اجرا نشود عوارض جسمی و یا عصبی حاصل می شود که روزه گرفتن را عامل آن ها محسوب می کنند و  باعث عدم تداوم روزه گرفتن می گردد.

 

 

   روزه داری و اصول تغذیه
   روزه داری و الگوی خواب و بیداری
   روزه داری و سلامت روانی
   روزه داری و ورزش
روزه داری و بیماری های گوارشی