خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

روانپزشکی و روانشناسی بالینی

 

کلینیک روانپزشکی

سایکوسوماتیک: یعنی علم تشخیص و درمان بیماریهای جسمی که با شرایط روحی و زندگی فرد ارتباط تنگاتنگی دارد. در میان بیماریهای جسمی، بیماریهای گوارشی بیشتر ارتباط را با شرایط روحی دراد. با اصلاح شیوه زندگی و درمان بیماریهای روحی بیماری جسمی بهبود می یابد.

انواع خدمات روانپزشکی :

  1. روان درمانی فردی : ارائه راه حلهای روانشناختی بر اساس نوع تشخیص و شرایط زندگی
  2. خانواده درمانی: تشکیل جلسات با تمام افراد خانواده و شکستن حلقه های معیوب
  3. بیوفیدبک : آموزش روشهای relauation جهت درمان مشکلات جسمی و روحی
  4. آزمون های تشخیصی شامل:

1-4- آزمون های هوش جهت کودکان و بزرگسالان

2-4- انجام آزمونهای MMPI یا شخصیت شناسی

3-4- انجام آزمونهای افسردگی و اضطراب

4-4- انجام تستهای مربوط به آلزایمر و اختلال حافظه

5-4- آزمون ارزیابی وضعیت روانی فرد

6-4- آزمونهای عملکردی نیمکره های مغز

 

با توجه به ارتباط تنگاتنگ بیماریهای جسمی به خصوص بیماریهای گوارشی و قلب با بیماریهای روحی، کلینیک روانپزشکی جهت اصلاح شیوه زندگی، مدیریت استرس، مدیریت مشکلات خانوادگی، خشم و تشخیصو درمان بیماریهای روحی طراحی شده است.

در این بخش خدمات و مشاوره خانوادگی، روان درمانی فردی، انجام تستهای روانشناختی و درمان بیماریهای روانپزشکی زیر نظر متخصصین روانپزشکی به بیماران و مراجعین محترم انجام می شود.