خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

طرح های پژوهشی در کلینیک فیزیوتراپی

 

 

.

طرح های پژوهشی


یکی از اهداف مجموعه پورسینای حکیم پژوهش در حوزه سلامت است. در اختلالات کف لگن، این مهم به صورت ارایه طرح پژوهشی از سوی متخصصین کلینیک و اجرای آن توسط مجموعه و یا کمک به اجرای طرح های پژوهشی از سوی محققین خارج از مجموعه می باشد.