خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم در شهرک سلامت اصفهان

مرکز پزشکی پورسینای حکیم هم اکنون در محل جدید واقع در شهرک سلامت پذیرای مراجعین محترم می باشد.