خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

باکتری های روده و غذاهای چرب

علائم شیمیایی موجود در باکتری های روده که در ادرار مشاهده می شوند، می توانند چگونگی واکنش بدن به غذاهای پرچرب را پیش بینی کنند.

باورهای نادرست درباره سرطان

باورهای نادرست تنها یک تلقی نادرست نیستند که در ذهن انسان بمانند بلکه بر جهت گیری آن ها در زندگی اثر می گذارند. بنابراین لزوم تغییر این باورهای نادرست اساسی تر از هر باور نادرست دیگری است.

پیشگیری از سرطان

هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم، غذایی که می خوریم و به طور کلی نحوه زندگی ای که انتخاب کرده ایم، همگی می توانند دارای عوامل سرطان زا باشند.