خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
اخبار

کارگاه های آموزشی-پژوهشی مهارت های آزمایشگاهی از مبانی تا پیشرفته

18\12\1400

مرکز تحقیقات پورسینای حکیم در سال 1401 برگزار می کند

دوره  کارگاه های آموزشی-پژوهشی مهارت های آزمایشگاهی از مبانی تا پیشرفته

 جهت کسب اطلاعات بیشتر  در ساعات اداری به شماره واتساپ 090224265006 یا ایمیل pddrc.com@gmail.com و mohamadzadech@gmail.com   پیام ارسال فرمایید.

 • آماده سازی انواع بافر و محلول به همراه آموزش محاسبات
 • کشت باکتری
 • کشت سلول
 • ایمونو هیستو شیمی (IHC)
 • استخراج DNA
 • PCR
 • الیزا
 • الکتروفورز DNA
 • آموزش کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر
 • آموزش کار با دستگاه نانو دراپ
 • آموزش کار با اتوکلاو
 • آموزش کار با pH  متر
 • آموزش کار با  ترازو حساس
 •