خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

سمینار تازه های تشخیص و درمان بیماری های التهابی روده

11\04\1398

سمینار تازه های تشخیص و درمان بیماری های التهابی روده

تدوین پروتوکول تجویز منطقی داروهای بیولوژیک در بیماری التهابی روده

این سمینار با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان، انجمن گوارش اصفهان، اداره کل بیمه سلامت اصفهان، مدیریت درمان نیروهای مسلح اصفهان، مرکز تحقیقات بیماری های گوارش پورسینای حکیم در تاریخ 25 بهمن 97 در مرکز آموزش و پژوهش فردوسی تشکیل شد.