خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

گرانت ابن سینا

18\04\1398

دریافت گرانت ابن سینا

برگزیده شدن کلان پروژه ارایه شده توسط استاد سید محمد حسن امامی با عنوان Role of  Heavy Metal in CRC به عنوان طرح برتر دریافت کننده اعتبار پژوهشی ابن سینا و اهدای نشان توسط دکتر ملک زاده رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (نیماد).