خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی

18\04\1398

حضور کلینیک پورسینای حکیم در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی