خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

تیم گزینش پژوهشگران برتر استان اصفهان در حوزه پزشکی

11\04\1398

تیم گزینش پژوهشگران برتر استان اصفهان در حوزه پزشکی به سفارش استانداری اصفهان در کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان با حضور دکتر سید محمد حسن امامی