خدمات ویژه
شماره های تماس: 5-03135112051

دکتر عبدالمهدی بقایی

مرتبه علمی و تخصصی:بورد تخصصی بیماریهای داخلی

 

بیوگرافی: