خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

دکتر عبدالمهدی بقایی

مرتبه علمی و تخصصی:بورد تخصصی بیماریهای داخلی

 

بیوگرافی: