خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

مریم پوربافرانی

مرتبه علمی و تخصصی:متخصص اعصاب و روان

 

بیوگرافی:

  • فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • دارای بورد تخصصی روانپزشکی  از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • دارای گواهی آموزشی بهداشت و درمان و دندان  

  • پزشک متخصص اعصاب و روان در بیمارستان حشمتیه نائین از1392