خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

شادی کاظمی

مرتبه علمی و تخصصی:بورد تخصصی بیماریهای داخلی

 

بیوگرافی:

  • فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • دارای بورد تخصصی داخلی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • - پزشک متخصص داخلی درICU بیمارستان شهید منتظری نجف آباد از سال 1390 تا کنون

  • پزشک متخصص داخلی در کلینیک پورسینای حکیم از سال1391