خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

گلنار روضاتی

مرتبه علمی و تخصصی:بورد تخصصی بیماریهای داخلی

 

بیوگرافی:

  • فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

  • دارای بورد تخصصی داخلی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • عضو کمیته تغذیه بیمارستان کاشانی، پزشک ارشد هموویژیلانس در بیمارستان کاشانی

  • متخصص داخلی در بیمارستان کاشانی از سال 88 و کلینیک پورسینای حکیم از سال 1391 تا کنون