خدمات ویژه
شماره های تماس: 5-03135112051

دکتر بهرام باقرپور

مرتبه علمی و تخصصی:دکترای تخصصی پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

بیوگرافی:

  • عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی – آپوبتوز ( مرگ سلولی)

  • - دارای گواهی آموزشی در تکنیکهای نوین آزمایشگاهی – PCR –کلونینگ، کشت سلول- HLA Typing Micro RNA