خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151

سید محمد حسن امامی

مرتبه علمی و تخصصی:فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

بیوگرافی:

  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • دارای بورد تخصصی داخلی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • دارای بورد فوق تخصصی کبد و گوارش از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  • معاون امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • استاد تمام بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • رئیس انجمن ایرانی سلیاک

  • رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان مهندسی سلامت یار حکیم