خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
خدمات تشخیصی و درمانی کلینیک پورسینای حکیم
ورزش در کرونا

ورزش در کرونا

ورزش کردن در دوران کرونا
تغذیه در ماه رمضان

تغذیه در ماه رمضان

تغذیه در ماه مبارک رمضان 1399 و پیشگیری از بیماری کووید19
دستورالعمل پیشگیری از کرونا در تاکسی واتوبوس داخل شهری

دستورالعمل پیشگیری از کرونا در تاکسی واتوبوس داخل شهری

نکات بهداشتی وقتی از تاکسی و اتوبوس داخل شهری استفاده می کنید
دستورالعمل پیشگیری از کرونا در حالت داشتن تب و سرفه

دستورالعمل پیشگیری از کرونا در حالت داشتن تب و سرفه

نکات بهداشتی که در صورت داشتن تب و سرفه باید رعایت شود
دستورالعمل پیشگیری از کرونا در سفر

دستورالعمل پیشگیری از کرونا در سفر

نکات بهداشتی که در سفر باید رعایت شود