خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
گوارش و کبد
مانومتری رکتال

مانومتری رکتال

ناحیه مقعد و راست روده (رکتوم)شامل عضلات خاصی است که کمک به تنظیم عمل دفع می کنند. عمل اصلی این ناحیه، ذخیره ودفع مواد زائد روده ها می باشد .حجم ناحیه رکتوم بین 1200 –650 میلی لیتر است .اعصاب ناحیه از نوع سمپاتیک وپاراسمپاتیک است
تست تنفسی هیدروژن

تست تنفسی هیدروژن

در یک فرد طبیعی در اثر تخمیر کربوهیدرات ها و پروتئین های غیر قابل هضم و جذب توسط فلور میکروبی غیر هوازی روده باریک و کولون، گازهایی چون متان و هیدروژن تولید می گردد. بخشی از گازهای تولید شده به جریان خون روده وارد و در آن حل شده و سپس به سمت ریه ها حمل گردیده و وارد هـوای بازدمی می شوند.
اندوسونوگرافی

اندوسونوگرافی

اندوسونوگرافی از تلفیق دو بخش تصویری آندوسکوپی و سونوگرافی به وجود آمده است. به این منظور دستگاه آندوسکوپی مجهز به پروب های سونوگرافی شده تا پزشک در حین انجام آندوسکوپی بتواند به دلخواه بخش های مختلف دستگاه گوارش را اسکن نماید.
انتروسکوپی

انتروسکوپی

انتروسکوپی مشاهده و مداخلات درمانی را در سراسر روده بـاریک امـکان پــذیـر مـی رسازد. در ایـن روش کـه میـتواندبـا آندوسکوپی تک بالن و یا دو بالونه انجام گیرد لوله ی آندوسکوپ از طریـق دهان یـا مقعد وارد روده شده و به بررسی قسمتهای مختلف می پردازد.
PH متری

PH متری

اندازه گیری اسیدیته مری بیانگر میزان اسیدی است که از معده به مری برگشت ، یا رفلاکس می کند . صرف نظر از اینکه علّت رفلاکس چه باشد .در انسان طبیعی هم روزانه مقداری اسید از معده وارد مری می شود، ولی اندازه آن اندک است و ایجاد علائمی مانند سوزش سردل، درد سینه ، برگشت غذا و ترش کردن نمی کند و یا در اندوسکوپی مری التهاب ندارد.