خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919

رژیم غذایی پرچرب و تاثیر آن روی سرطان روده بزرگ

 

رژیم غذایی پرچرب و تاثیر آن روی سرطان روده بزرگ

 

رژیم غذایی نامناسب، در ایجاد 80 درصد از موارد ابتلا به سرطان روده نقش داشته اما تا کنون مشخص نشده است که چه نوع رژیم غذایی می تواند فرد را به سرطان مبتلا کند. اخیراً محققان نوعی مسیر مولکولی خاص کشف کرده اند که در مرتبط ساختن رژیم غذایی پرچرب و رشد تومور در روده بزرگ، نقش مهمی دارد.

محققان در مدل های پیش بالینی نشان دادند که رژیم غذایی پرچرب منجر به افزایش رشد سلول های بنیادی سرطان روده بزرگ می شوند. سلول های بنیادی سرطانی زیر مجموعه ای از سلول های بدخیم مقاوم و مهاجمی هستند که بنابر اعتقاد محققان، تا حدی مسئول گسترش و عود سرطان می باشند.

علاوه بر این، زمانی که محققان مسیر سیگنال دهی سلولی JAK2- STAT3 که مسئول رشد تومور است را مسدود کردند، رشد ناگهانی سلول های بنیادی سرطان که در اثر رژیم غذایی پرچرب ایجاد شده بود، کاهش یافت. این مطالعه باعث می شود دید بهتری در خصوص ارتباط بین مسیر JAK2- STAT3 و بروز سرطان در اثر رژیم غذایی نامناسب، به دست آید. تعیین دقیق این مکانیسم به محققان کمک می کند تا بتوانند برای مقابله با اثرات منفی رژیم غذایی پرچرب بر سرطان روده بزرگ، درمان های مناسبی اتخاذ کنند. سرطان روده بزرگ با آمار سالیانه بیش از 130 هزار نفر در آمریکا، سومین سرطان شایع در این کشور است. این بیماری مهلک نتیجه ترکیب مسائل ارثی، اپی ژنتیک و محیطی مثل رژیم غذایی است. بنابه گفته یکی از محققان، تاکنون از تأثیر رژیم غذایی روی سرطان روده بزرگ مطلع بودیم، اما این یافته جدید ارتباط بین مصرف غذاهای پرچرب و سرطان روده بزرگ از یک مسیر خاص مولکولی را نشان می دهد. بنابراین بر اساس این دانش جدید، می توانیم از درمان هایی کمک بگیریم که این مسیر را بسته و تأثیر منفی رژیم غذایی پرچرب بر خطر بروز سرطان روده بزرگ را کاهش دهد.


نظرات کاربران
ارسال نظر