خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919

تست تنفسی هیدروژن

 

در یک فرد طبیعی در اثر تخمیر کربوهیدرات ها و پروتئین های غیر قابل هضم و جذب توسط  فلور میکروبی غیر هوازی روده باریک و کولون، گازهایی چون متان و هیدروژن تولید می گردد. بخشی از گازهای تولید شده به جریان خون روده وارد و در  آن حل شده و سپس به سمت ریه ها حمل گردیده و وارد هـوای بازدمی می شوند. این میزان بطور طبیعی برابر و یا بیشتر از ppm30-20 می باشد. تفاوت مشاهده شده در این میزان بدلیل تولید گاز متان بجای هیدروژن در برخی افراد می باشد. بر اساس فیزیولوژی فوق می توان با استفاده از کربوهیدرات های مختلف، غلظت هیدروژ ن را در طی زمانهای صفر،30 دقیقه، 60 دقیقه ..... و 3 ساعت در هوای بازدمی اندازه گیری نمود.

تفاضل میزان هیدروژن بازدمی در زمان صفر و قبل از مصرفSubstance Test مورد نظر با میزان حداکثر بدست آمده در طی مدت زمان مورد نظر تحت عنوانHOB=H2 Over  یا ppm بیان گردیده که مقدار ppm در قندهای مختلف متفاوت می باشد. در صورتیکه HOB حاصله بالاتر از میزان پیش بینی شده برای یک کربوهیدرات خاص باشد، تست مثبت تلقی می گردد.

 

نکات ضروری که باید قبل از انجام تست تنفسی هیدروژن توسط بیمار رعایت شود .

  1. بیمارصبح هنگام، ناشتا مراجعه نماید.
  2.  از 24 ساعت قبل از انجام تست ازمصرف غذاهای نفاخ مانند لوبیا، کلم، سیب، کیک، نان تازه، پیاز و نخود خودداری شود.
  3.  از نیم ساعت قبل از انجام تست از مصرف سیگار، آدامس، انواع خوشبوکننده های دهانی خودداری شود.
  4.  از انجام فعالیت بدنی از نیم ساعت قبل از انجام تست و در طی مراحل آن خودداری شود.
  5.  جهت انجام تست، لازم است در طی یکماه گذشته  بیمارسابقه مصرف آنتی بیوتیک نداشته باشد.
  6. جهت انجام تست، لازم است در طی یکماه گذشته  بیمارسابقه انجام انتروسکوپی نداشته باشد.
  7.  مدت زمان انجام تست حداقل 3 ساعت می باشد.

 


نظرات کاربران
ارسال نظر