خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

نوبت دهی

- گرفتن نوبت در سایت شهرک سلامت

شهرک سلامت اصفهان

- تماس با تلفن گویا (شماره گیری تلفن 5 رقمی 34919-031 داخلی 1)

(راهنمای گرفتن نوبت با تلفن گویا)

- تماس با پذیرش (شماره گیری تلفن 5 رقمی 34919-031 داخلی 2)
   

-