خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

برنامه دکتر رحیمی

روزهای ویزیت : از شنبه تا چهارشنبه به جز یکشنبه ها ( از ساعت 16 لغایت 20)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی : یکشنبه ها (از ساعت 8 صبح لغایت 14)