خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

نوبت دهی

- گرفتن نوبت در سایت شهرک سلامت

شهرک سلامت اصفهان

- تماس با تلفن گویا (شماره گیری 7-35548151-031 داخلی 2)

(راهنمای گرفتن نوبت با تلفن گویا)

- تماس با پذیرش ( شماره گیری 7-35548151-031 داخلی 3)
   

-