خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

نوبت دهی

 به چه روش می توانید در کلینیک پورسینای حکیم نوبت بگیرید؟
- روش اینترنتی با کلیک بر روی نوبت دهی اینترنتی

- تماس با تلفن گویا (شماره گیری 7-35548151-031 داخلی 2)

(راهنمای گرفتن نوبت با تلفن گویا)

- تماس با پذیرش ( شماره گیری 7-35548151-031 داخلی 3)

- اسکن کد روبرو با موبایل

( با استفاده از نرم افزار QR Code Scanner)

 

- گرفتن نوبت در سایت شهرک سلامت

شهرک سلامت اصفهان