خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

نوبت دهی

روشهای نوبت دهی در کلینیک پورسینای حکیم

 

1. تلفن گویا

      تماس با شماره تلفن های 7-031355481 و گرفتن شماره داخلی 2

(راهنمای گرفتن نوبت با استفاده از تلفن گویا)

 

2. نوبت دهی اینترنتی

    ورود به صفحه نوبت دهی

 

3. تماس با پذیرش

      تماس با شماره تلفن های 7-031355481 و گرفتن شماره داخلی 3