خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

برنامه دکتر فهیم

ویزیت : روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه  (از ساعت 16 لغایت 20)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی : سه شنبه (از ساعت 16)