خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

برنامه دکتر امامی

ویزیت : روزهای سه شنبه بعدازظهر ( از ساعت 15 لغایت 23)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی : روزهای دوشنبه (از ساعت 15 )

ERCP : روزهای شنبه از ساعت 16