خدمات ویژه
شماره های تماس: 7-03135548151
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

برنامه دکتر امامی

ویزیت : روزهای سه شنبه بعدازظهر ( از ساعت 15 لغایت 23)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی : روزهای دوشنبه (از ساعت 15 )

ERCP : روزهای شنبه از ساعت 16