خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

برنامه دکتر مقتدری

ویزیت : روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه بعدازظهر ( از ساعت 16 لغایت 19:30)

           چهارشنبه ها  صبح (از ساعت 9 لغایت 11:30)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی : روزهای چهارشنبه (از ساعت 15 )