خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

برنامه دکتر رئیسی

ویزیت : روزهای دوشنبه، چهارشنبه بعدازظهر ( از ساعت 16 لغایت 19)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی : روزهای شنبه (از ساعت 14 )